Nền tảng hỗ trợ phát triển kinh doanh trên Lazada

Bộ công cụ giúp đẩy doanh thu của bạn lên top.

Phân tích chính xác hiệu quả bán hàng của từng sản phẩm

Thống kê chính xác các chỉ số quan trong như page view, visitor, rating, review giúp dễ dàng phân tích hiệu quả bán hàng của từng sản phẩm.

Tìm kiếm ý tưởng kinh doanh. Khám phá những sản phẩm đang bán chạy một cách dễ dàng

Phân tích những sản phẩm nào đang bán chạy thông qua thứ tự xếp hạng trên kết quả tìm kiếm, số lượng review, điểm đánh giá sản phẩm.

Theo dõi sự thay đổi chỉ số chất lượng của các sản phẩm tiểm năng theo thời gian

Theo dõi sự thay đôi về giá, chỉ số rating, số review, xếp hạng theo từ khóa, điểm nội dung của bất kì sản phẩm nào theo thời gian.

Seller watch

Stay ahead of the competition/Hiểu rõ đối thủ cạnh tranh

Find your top competitors and see where they outperform you. Track their daily sales volume, and monitor your competitors’ keyword rankings against your own.

Dễ dàng lọc những đánh giá tiêu cực để phản hồi ngay lập tức với khách hàng

Đánh giá tiêu cực có thể làm giảm nghiêm trọng doanh số bán hàng của bạn. Người bán cần phản ứng nhanh nhất có thể với phản hồi tiêu cực để giảm thiệt hại.

Tăng uy tín gian hàng nhờ có thêm đánh giá

Tự động gửi tin nhắn nhắc người mua để lại đánh giá sản phẩm.

Chăm sóc khách hàng cũ một cách dễ dàng

Tự động xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng từ các đơn hàng. Giúp người bán dễ dàng thực hiện các chiến dịch chăm sóc khách hàng hoặc remarketing

Luôn chiến thắng trong cuộc đua về giá

Tự động theo dõi và giảm giá so với sản phẩm cạnh tranh. Luôn duy trì giá thấp nhất.