Bảng giá

Tất cả các gói đều bắt đầu với việc dùng MIỄN PHÍ gói Basic trong vòng 7 ngày.

Basic
Bắt đầu phát triển
Hiệu suất sản phẩm
Khớp giá
25
Tìm sản phẩm cạnh tranh
15
Quy tắc giá
Chấm điểm nội dung
Theo dõi sản phẩm cạnh tranh
50
Nghiên cứu thị trường
30
Theo dõi người bán
5
Quản lý đánh giá
Tự động nhắc nhận xét sp
Quản lý CSDL khách hàng
Thêm nhân viên
399
.000đ / tháng
Dùng thử miễn phí
Pro
Tăng tốc
Hiệu suất sản phẩm
Khớp giá
50
Tìm sản phẩm cạnh tranh
30
Quy tắc giá
Chấm điểm nội dung
Theo dõi sản phẩm cạnh tranh
100
Nghiên cứu thị trường
60
Theo dõi người bán
10
Quản lý đánh giá
Tự động nhắc nhận xét sp
Quản lý CSDL khách hàng
Thêm nhân viên
3
799
.000đ / tháng
Dùng thử miễn phí
Super Seller
Bứt phá lên top
Hiệu suất sản phẩm
Khớp giá
100
Tìm sản phẩm cạnh tranh
60
Quy tắc giá
Chấm điểm nội dung
Theo dõi sản phẩm cạnh tranh
200
Nghiên cứu thị trường
90
Theo dõi người bán
25
Quản lý đánh giá
Tự động nhắc nhận xét sp
Quản lý CSDL khách hàng
Thêm nhân viên
5
1.499
.000đ / tháng
Dùng thử miễn phí