Đăng bài ngay trong ứng dụng

Tạo và đăng bài trực tiếp từ app một cách nhanh chóng mà không cần phải vào Facebook.

Hỗ trợ lên lịch nhiều bài viết

Duy trì độ hiện diện của bạn 24/7 bằng cách tự động lập lịch hàng trăm bài post cùng một lúc.

Giảm công sức viết bài với Bài viết mẫu

Hệ thống quản lý bài viết mẫu giúp việc tạo post mới có thể thực hiện một cách nhanh chóng mà vẫn đảm bảo được chất lượng của bài viết.