Tạo chứng từ đối soát nhanh chóng dễ dàng

Tạo chứng từ đối soát bằng tay hoặc Import chứng từ đối soát do các nhà vận chuyển cung cấp

Chọn lọc đối soát riêng từng nhà vận chuyển

Đối soát riêng với các hãng vận chuyển: viettel post, giao hàng nhanh, giao hàng tiết kiệm hay tự đi giao

Dễ dàng tra cứu trạng thái đơn hàng của từng vận đơn

Dễ dàng đối soát trạng thái đơn hàng : Đã giao thành công, chuyển hàng thành công, hàng hủy . Loại bỏ nỗi lo thất lạc "hàng trả về"

Kiểm soát trạng thái của chứng từ đối soát

Kiểm tra theo dõi các vận đơn đang ở trang thái : Đang đối soát hay đã đối soát xong rồi

Kết xuất chứng từ đối soát ra file excel hoặc pdf

Có thể xuất các chứng từ đối soát ra định dạng *.xls hoặc *.xlsx hoặc pdf để in