Tạo đơn nhanh chóng

Dễ dàng tạo đơn hàng ngay từ comment/inbox.

Dễ dàng tìm nguồn đơn

Dễ dàng truy xuất ngược lại nguồn comment/inbox tạo ra đơn.

Công cụ đối soát hiệu quả

Dễ dàng đối soát đơn hàng đã giao thành công để kiểm tra tiền COD đã nhận đúng chưa. Loại bỏ nỗi lo thất lạc "hàng trả về" nhờ công cụ đối soát "hàng trả về".

Kết nối với các nhà vận chuyển lớn

Kết nối trực tiếp với các hãng vận chuyển: viettel post, giao hàng nhanh, giao hàng tiết kiệm.

Tạo vận đơn ngay trong ứng dụng

Tạo và gửi yêu cầu đơn hàng mới đến các hãng vận chuyển trực tiếp từ trong app chứ không cần vào trang quản trị của nhà vận chuyển.

In nhãn vận đơn trong tích tắc

Tạo/in nhãn vận chuyển trưc tiếp từ trong app.

Tự động cập nhật trạng thái vận đơn

Trạng thái vận chuyển đơn hàng được cập nhật và hiển thị trực tiếp ngay trong app, giúp người dùng dễ dàng quản lý trạng thái đơn hàng thay vì phải vào trang quản trị của nhà vận chuyển để kiểm tra.