Thống kê các khách hàng thân thuộc

Thống kê được các khách hàng quen để có chương trình chăm sóc phù hợp giúp giữ chân khách hàng.

Inbox trực tiếp tới khách hàng

Gửi thông tin khuyến mại, giới thiệu sản phẩm mới trực tiếp vào inbox của khách hàng.

Dễ dàng chăm sóc khách hàng với inbox

Dễ dàng liên hệ inbox để thực hiện các chương trình chăm sóc khách hàng.