Quản lý sản phẩm chuyên nghiệp

Quản lý đầy đủ tên sản phẩm, mã sản phẩm và giá bán.

Nhanh chóng thêm sản phẩm vào đơn hàng

Điền thông tin sản phẩm nhanh chóng và chính xác vào đơn hàng.