SellPro for Facebook

Subtitle text

Phần mềm bán hàng qua facebook miễn phí
Công cụ hỗ trợ bán hàng online hiệu quả và tiện lợi nhất

SellPro for Facebook

Bảng giá dịch vụ

Miễn phí

Mới bắt đầu      

Miễn phí
Hỗ trợ quản lý một nhân viên và một page
 • Quản lý hội thoại
 • Quản lý đơn hàng
 • Quản lý sản phẩm
 • Quản lý khách hàng
 • Quản lý bài viết
 • Quản lý nhân viên
 • Quản lý gian hàng
 • Quản lý nhắn tin tự động
 • Quản lý quảng cáo
-20%/năm

Chuyên nghiệp       

299.000 0 VND/tháng
Hỗ trợ quản lý không giới hạn số nhân viên và số page
 • Quản lý hội thoại
 • Quản lý đơn hàng
 • Quản lý sản phẩm
 • Quản lý khách hàng
 • Quản lý bài viết
 • Quản lý nhân viên
 • Quản lý gian hàng
 • Quản lý nhắn tin tự động
 • Quản lý quảng cáo